OSIĄGNĘLIŚMY LIMIT ZAWODNIKÓW W KONKURENCJI NORDIC WALKING

Uprzejmie informujemy, że osiągnęliśmy limit zawodników OPŁACONYCH startujących w konkurencji NORDIC WALKING. Prosimy nie wysyłać już opłat startowych.