TRASA BIEGÓW DLA DZIECI

Dystanse biegów dla dzieci są przybliżone. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych trasy biegów dla dzieci mogą ulec zmianie.