RUSZAJĄ ZAPISY NA TRADYCYJNE SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI NA DYSTANSIE 5 I 10 KM

Kto nie ryzykuje, ten nie biega Nocnych Marków, więc zapraszamy do zapisów na tradycyjne ściganie po Rzęsie.
Wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w tradycyjnej, chociaż nie do końca, wersji biegu pn. VI SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego KLIK KLIK

Jednocześnie prosimy wziąć pod uwagę, że dziś możemy spotykać się w plenerze, w grupach 250 osób, ale nikt z nas nie wie co będzie za miesiąc. Prosimy, by na bieg zapisały się osoby, które w razie nieoczkowanej sytuacji, wezmą pod uwagę udział w wirtualnej wersji biegu. Nikt z nas nigdy nie odwołał imprezy pomimo, że czasem było -10, + 35 albo 4 pory roku podczas jednej godziny (Hercklekoty rządzą się swoimi prawami) ale dzisiaj, niewiele zależy od nas.
Będziemy stawać na rzęsach by Nocne Marki chociaż w 50% przypominały te sprzed roku ale prosimy o wyrozumiałość i wsparcie.

Poniżej klika ważnych informacji dotyczących tegorocznej, tradycyjnej wersji Nocnych Marków. Zawody dla dzieci powinny być uruchomione w godzinach popołudniowych. Zawody w wersji wirtualnej KLIK KLIK 

Informacje ogólne

1. Zawody „VI Siemianowickie Nocne Marki” (zwane dalej również biegiem, wydarzeniem, zawodami) odbędą się 31 października 2020 roku w Siemianowicach Śląskich, na terenie Bażantarni oraz Stawu Rzęsa.

2. W ramach VI Siemianowickich Nocnych Marków odbędą starty na następujących dystansach:
• bieg na 5 km,
• bieg na 10 km
• marsz Nordic Walking na 5 km,
• biegi dla dzieci*

* Zasady biegów dla dzieci zostały opisane w odrębnym regulaminie (zapisy również odbywają się na odrębnym formularzu dostępnym na stronie www.mkteamevents.pl – WKRÓTCE

3. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z epidemią koronowirusa uczestnicy mają obowiązek stosowania się do zasad i ograniczeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Regulamin zawodów może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w organizacji imprez sportowych.

Organizator

Organizatorem zawodów jest:

MK TEAM EVENTS

Współorganizatorem i Partnerem zawodów jest: Gmina Siemianowice Śląskie. 

Bieg odbywa się pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Kontakt

Kontakt do Organizatorów:

e-mail: kontakt@mkteamevents.pl

Strona internetowa zawodów www.mkteamevents.pl/nocnemarki

Fan Page Organizatora www.facebook.com/MKTEAMevents

Facebookowe wydarzenie www.facebook.com/events/422912298671801/

Harmonogram

Godziny startów poszczególnych konkurencji:

10:00 start biegów dla dzieci (obowiązuje inny formularz zapisów, który wkrótce będzie dostępny na stronie www.mkteamevents.pl)

12:30 start Nordic Walking na dystansie 5 km

14:30 start biegu na 10 km

17:00 start biegu na 5 km

19:00 start biegu na 5 km

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie www.mkteamevents.pl najpóźniej w środę, 28 października 2020 r.

Bieg na 5 kilometrów zostanie przeprowadzonych w dwóch turach, pierwsza o godzinie 17:00, drugie o godzinie 19:00. 

W trakcie zapisów zawodnik wybiera, w której turze będzie startować. Start w innej turze niż wybrana w momencie zapisów może skutkować brakiem klasyfikacji zawodnika w wynikach. 

W pierwszej turze zachęcamy do startu zawodników pokonujących 5 kilometrów w czasie powyżej 25 minut, natomiast w drugiej turze zawodników pokonujących 5 kilometrów w czasie poniżej 25 minut.
Wyniki z obu tur biegu na 5 kilometrów zostaną ujęte w jednej klasyfikacji. 

W biegach dla dzieci obowiązuje limit – 250 osób.

Obowiązują następujące limity zawodników:

• bieg na 5 km – godzina 17:00 – 250 osób (zachęcamy do startu zawodników pokonujących 5 kilometrów w czasie powyżej 25 minut) godzina 19:00 – 250 osób (zachęcamy do startu zawodników pokonujących 5 kilometrów w czasie poniżej 25 minut)
• bieg na 10 km – 250 osób,
• marsz Nordic Walking – 250 osób.

Limity dotyczą zapisanych i opłaconych zawodników (przed dokonaniem opłaty startowej, sprawdź czy nie został osiągnięty limit uczestników).

Zapisy są przyjmowane do dnia 21 października 2020 r. lub do momentu osiągnięcia limitu na danym dystansie.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej wynosi:

50 zł – płatne do dnia 12 października 2020 r.
60 zł – płatne do dnia 19 października 2020 r.
80 zł – płatne do dnia 23 października 2020 r.

W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od momentu dokonania opłaty, pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

Zmiany na listach startowych

Do dnia 27 października 2020 r. włącznie opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po uprzednim kontakcie mailowym z organizatorem:
kontakt@mkteamevents.pl

W mailu proszę zawrzeć dane nowej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny)

Do dnia 27 października 2020 r. włącznie zawodnik może zmienić dystans biegu lub przepisać się na marsz Nordic Walking po uprzednim kontakcie mailowym z
organizatorem kontakt@mkteamevents.pl

Zawodnik zostanie przepisany, o ile nie został osiągnięty limit opłaconych uczestników na danym dystansie.

Do dnia 23 października 2020 r. powyższe zmiany są bezpłatne. Od dnia 24 października 2020 do dnia 27 października 2020 zmiany są przeprowadzane po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.

Dla zawodników

Pakiet startowy

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

a) numer startowy, agrafki,
b) pamiątkowy medal za ukończenie biegu,
c) pamiątkowy gadżet,
d) wodę na mecie,
e) wodę w punkcie odżywczym na trasie biegu na 10 km,
f) batonik w pakiecie startowym,
g) zwrotny chip do pomiaru czasu,
h) maseczkę ochronną.

Biuro Zawodów

W Biurze Zawodów odbywa się weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych.

Biuro Zawodów będzie działać w dniu 31 października 2020 w godzinach 8:00 – 18:30. Zawodnik powinien odebrać pakiet startowy co najmniej 30 minut przed startem swojego biegu.

W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.

Depozyt

Organizator NIE zapewnia depozytu.

Szatnie

Organizator NIE zapewnia szatni.

Gastronomia

Organizator zapewnia punkt z napojami na trasie biegu na 10 km.

Organizator zapewnia punkt z napojami na mecie zawodów.

W tym roku NIE PRZEWIDUJEMY ogniska wraz z kiełbaskami. Zawodnik otrzyma słodki batonik w pakiecie startowym.

Klasyfikacje

1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.

2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.

3. Klasyfikacja zawodników w odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

4. W wynikach końcowych zawodów każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

5. Wyniki zawodów będą dostępne na stronie www.timing4u.pl

6. Podczas zawodów uczestnicy będą nagradzani w następujących kategoriach:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 10 km (za miejsca I – III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,

b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 5 km (za miejsca I – III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Wyniki obu tur biegów na 5 km zostaną ujęte w jednej klasyfikacji.

c) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn marszu Nordic Walking (za miejsca I – III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,

d) Najszybszy siemianowiczanin oraz najszybsza siemanowiczanka w biegu na 10 km – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami

e) Najszybszy siemianowiczanin oraz najszybsza siemanowiczanka w biegu na 5 km – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami. Wyniki obu tur biegów na 5 km zostaną ujęte w jednej klasyfikacji.

f) Najszybszy siemianowiczanin oraz najszybsza siemanowiczanka na dystansie Nordic Walking 5 km – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami

g) Najliczniejsza drużyna w Biegu na 5 km – drużyna zostanie nagrodzona pucharem. Wyniki obu tur biegów na 5 km zostaną ujęte w jednej klasyfikacji.

h) Najliczniejsza drużyna w Biegu na 10 km – drużyna zostanie nagrodzona pucharem,

i) Najliczniejsza drużyna w marszu Nordic Walking – drużyna zostanie nagrodzona pucharem,

Kolejność w klasyfikacji najliczniejszej drużyny ustala się wg liczby zawodników, którzy ukończą bieg lub marsz Nordic Walking na danym dystansie. W przypadku równej liczby zawodników o zwycięstwie w klasyfikacji decyduje wyższe miejsce najlepszego zawodnika z drużyny.

Grand Prix

VI Siemianowickie Nocne Marki stanowią część cyklu Grand Prix MK team 2020, którego zasady reguluje odrębny regulamin.

Postanowienia końcowe

1. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz Uczestnik biegu.

3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu lub marszu Nordic Walking, wynikające z winy uczestników zawodów.

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.

8. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

9. Organizator nie zapewnia sędziów w kategorii Nordic Walking.

10. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem jest niniejszy REGULAMIN, kontakt mailowy kontakt@mkteamevents.pl oraz Fan Page Organizatora www.facebook.com/MKteamevents , a także facebookowe wydarzenie biegu.

11. Biorąc udział w zawodach należy zaopatrzyć się we własne oświetlenie np. w lampkę typu czołówka.

12. Trasa nie jest oświetlona.

13. W przypadku konieczności odwołania zawodów nie z winy Organizatora, na skutek wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronowirusa, Organizator ma prawo zrezygnować z organizacji biegu tradycyjnego na rzecz biegu wirtualnego. 

Do zobaczenia na trasie. Załoga MK team.