RUSZAJĄ ZAPISY NA III BIEG HAZOKA DLA DZIECI

Dzisiaj, tj. 12.02.2024 ruszają zapisy na III Bieg Hazoka w Siemianowicach Śląskich. Prosimy zapoznać się z najważniejszymi informacjami:

link do zapisów: klik klik

Poniżej streszczenie REGULAMINU, prosimy o przeczytanie 🙂

Informacje ogólne

Zawody „III BIEG HAZOKA dla dzieci” odbędą się 7 kwietnia 2024 roku (niedziela) w Siemianowicach, przy Stawie Rzęsa (wejście od strony Dworskiej lub Śląskiej 85)

Organizator

Organizatorem zawodów jest:
MK TEAM EVENTS Klaudia i Marek Witor SC.
ul. Rzepusa 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234, REGON: 369086790

oraz

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
ul. Leśna 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Numer KRS: 0000791568
REGON: 369416039
NIP: 6431770125

Partnerem jest Miasto Siemianowice Śląskie.

Kontakt

Kontakt do Organizatorów:
e-mail: kontakt@mkteamevents.pl
Strona organizatora: www.mkteamevents.pl/hazok/
Fan Page Organizatora: www.facebook.com/MKTEAMevents

Trasy

Trasa zawodów prowadzi po leśnych alejkach.

Start i meta znajdują się przy stawie Rzęsa. Wejście od strony ulicy Dworskiej lub od strony ulicy Śląskiej 85, 50.31524, 19.02687)

Dystanse poszczególnych biegów są przybliżone. Trasy biegów są uzależnione od panujących w dniu biegu warunków atmosferycznych. W przypadku niekorzystnych warunków (np. niebezpieczne podłoże) trasy poszczególnych biegów mogą ulec zmianie.

Dystanse

III BIEG HAZOKA dla dzieci obejmuje biegi na następujących dystansach:

– Bieg na około 50 m – brak ograniczeń wiekowych, rodzic wybiera dystans. Dozwolona obecność rodzica na trasie, brak klasyfikacji najszybszych zawodników.

– Bieg na około 200 m – brak ograniczeń wiekowych, rodzic wybiera dystans. Dozwolona obecność rodzica na trasie, brak klasyfikacji najszybszych zawodników.

START BEZ RODZICÓW:

– Bieg na około 200 m – dzieci do lat 6 (urodzone w roku 2018 lub później) Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców. Osobny start dziewczynek i chłopców. Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

– Bieg na około 400 m – dzieci w wieku 7 – 8 lat (urodzone w latach 2017 – 2016) Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców. Osobny start dziewczynek i chłopców. Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

– Bieg na około 400 m – dzieci w wieku 9 – 10 lat (urodzone w latach 2015 – 2014) Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców. Osobny start dziewczynek i chłopców. Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

– Bieg na około 800 m – dzieci w wieku 11 – 14 lat (urodzone w latach 2010 – 2013) Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców. Osobny start dziewczynek i chłopców. Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

Dystanse mogą ulec lekkiej zmianie i są uzależnione od panujących w dniu biegu warunków atmosferycznych.

Biegi dla dzieci odbędą się w godzinach 14:00 – 16:00 w niedzielę w dniu 7 kwietnia.

Nagrodzone zostaną następujące kategorie:
a) dziewczynki do lat 6 – dystans ok. 200 metrów,
b) chłopcy do lat 6 – dystans ok. 200 metrów,
c) dziewczynki 7 – 8 lat – dystans ok. 400 metrów,
d) chłopcy 7 – 8 lat – dystans ok. 400 metrów,
e) dziewczynki 9 – 10 lat – dystans około 400 metrów,
f) chłopcy 9 – 10 lat – dystans około 400 metrów,
g) dziewczynki 11 – 14 lat – dystans ok. 800 metrów,
h) chłopcy 11 – 14 lat – dystans ok. 800 metrów.

Zapisy są przyjmowane od dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. lub do momentu osiągnięcia limitu
.

Wysokość opłaty startowej wynosi:

30 zł – płatne do dnia 29 lutego 2024 r.
40 zł – płatne do dnia 27 marca 2024 r.
50 zł – płatne do dnia 31 marca 2024 r.

W przypadku chęci otrzymania faktury, należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od momentu dokonania opłaty, pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl  Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

Opłata startowa nie może zostać przepisana na kolejny bieg.

Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Dla zawodników

Pakiet startowy

1. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy + agrafki,
b) pamiątkowy medal wręczany na mecie biegu (po ukończeniu biegu),
c) pamiątkowy gadżet,
d) dyplom w formacie pdf do samodzielnego wydruku, który Organizator wyśle na podany w zgłoszeniu adres mailowy w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia biegu.

Biuro Zawodów

W Biurze Zawodów odbywa się weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, poprzez okazanie dowodu tożsamości dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego.

Biuro Zawodów biegów dla dzieci będzie działać 7 kwietnia 2024 r. od godziny 09:00. Pakiety startowe należy odebrać maksymalnie 15 minut przed planowaną godziną startu.

Do zobaczenia, załoga MK team.