WZORY OŚWIADCZEŃ

Warunkiem odbioru pakietu startowego przez osobę trzecia jest dostarczenie podpisanego upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dowodu osobistego (do wglądu) osoby startującej.

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

Osoba niepełnoletnia może startować w biegu głównym lub marszu Nordic Walking. Warunkiem jest dostarczenie poniższego oświadczenia do biura zawodów.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w Biegu/marszu Nordic Walking

Pakiet dla osoby niepełnoletniej w biegu głównym lub biegu dla dzieci powinien odebrać rodzic/opiekun prawny. Pakiet może zostać odebrany przez inną osobę. Warunkiem jest dostarczenie poniższego oświadczenia do biura zawodów podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego.

Zgoda rodzica i upoważnienie do odbioru pakietu