OSTATNIE DNI NIŻSZEJ OPŁATY STARTOWEJ

Przypominamy, że niższa opłata startowa obowiązuje tylko do jutra.
Jednocześnie informujemy, że limit na biegi dla dzieci oraz w kategorii nordic walking został już osiągnięty.