REGULAMIN – BIEGI DLA DZIECI

REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI
III PARKOWE HERCKLEKOTY
12.02.2017 r.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu dla dzieci jest:
MK TEAM, ul. Komuny Paryskiej 3/97
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431623559, REGON: 362605790

Współorganizatorem biegu dla dzieci jest:
STADION ŚLĄSKI SP. Z O. O.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
NIP: 9542745209, REGON: 243373827

II. CEL IMPREZY

– Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
– Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń
– Rywalizacja w myśl zasadom fair play

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA DZIECI

Bieg odbędzie się w Chorzowie, w Parku Śląskim na terenie bieżni sportowej zlokalizowanej tuż przy Stadionie Śląskim i Hotelu Diament.
Termin biegu to 12 lutego 2017 roku.
Zawody dla dzieci podzielone są na 3 dystanse. Osobno startują chłopcy, osobno dziewczynki. Start pierwszej konkurencji nastąpi o godzinie 10:00

IV. DYSTANS

200 m – bieg dla najmłodszych bez rywalizacji. Bieg zostanie podzielony na kategorie chłopców i dziewczyn.
400 m – bieg dla dzieci do max. 10 roku życia(dzieci urodzone w 2007 roku lub później). Bieg zostanie podzielony na kategorie chłopców i dziewczyn.
około 800 m – bieg dla dzieci do max. 14 roku życia(dzieci urodzone w 2003 roku lub później). Bieg zostanie podzielony na kategorie chłopców i dziewczyn.
Trzy pierwsze dziewczynki oraz trzech pierwszych chłopców, w konkurencji na 400 i 800 m zostaną nagrodzone\nagrodzeni na podium.

Rodzic/opiekun prawny przypisuje dziecko do odpowiedniego dystansu. Na 400 metrów mogą wystartować dzieci powyżej 10 roku życia, jednak wtedy bieg dla nich będzie miał charakter towarzyski. Otrzymają pamiątkowy medal za uczestnictwo, lecz nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej biegu.

W biegu na 200 metrów dzieci mogą startować w asyście rodziców. Dzieci startujące w asyście rodziców powinny się ustawić na końcu stawki, za dziećmi biegnącymi samodzielnie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć z przodu.
2. W momencie weryfikacji – tj. odbioru numeru startowego oraz podczas biegu jak i po nim, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
3. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu. 4. Rodzice (lub opiekunowie) przy odbiorze pakietu startowego podpiszą dokument następującej treści:
„Jako przedstawiciel ustawowy – rodzic/opiekun prawny osoby małoletniej oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w zawodach sportowych III Parkowe Hercklekoty, które odbędą się w Chorzowie w dniu 12 lutego 2017 r.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „III Parkowe Hercklekoty”

VI. ZGŁOSZENIA

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ!

VII. OPŁATA STARTOWA I DANE DO PRZELEWU

Opłata startowa wynosi 15zł

W ramach opłaty organizator gwarantuje:
– numer startowy + agrafki
– odlewany medal na mecie biegu
– herbatę
– słodki poczęstunek
– dyplom w formacie pdf do samodzielnego wydrukowania, który Organizator wyśle na podany w zgłoszeniu adres mailowy
– możliwość bezpłatnego zaparkowania na terenie Parku Śląskiego w dniu biegu – wyjazd na podstawie opieczętowanego biletu pobranego na wjeździe w biletomacie

DANE DO PRZELEWU:
Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica,
Bank BGŻ BNP PARIBAS oddział w Siemianowicach
nr 88 1600 1462 1833 7639 0000 0001
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, PARKOWE HERCKLEKOTY

Zapisy są przyjmowane do dnia 29 stycznia 2017 roku.
Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 31 stycznia 2017 roku. Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie zostaną zwrócone.

WAŻNE! Proszę pamiętać, aby przed wpłaceniem na konto zapisać dziecko na bieg. Można dokonywać zbiorczych przelewów, proszę jednak wpisać wszystkie imiona i nazwiska w tytule przelewu.

VIII. PROGRAM BIEGU

1. Odbiór pakietów będzie możliwy:
w sobotę tj. 11 lutego 2017r. w godzinach 14:00 – 18:00
w dniu biegu tj. 12 lutego 2017r. w godzinach 8:00 – 9:30
2. Planowany start biegu dzieci godz. 10:00– biegi na 200 m, 400 m i na 800 m następują kolejno po sobie. Osobno startują dziewczynki i osobno chłopcy. Szczegółowy harmonogram biegów zostanie opublikowany na stronie internetowej zawodów: www.mkteamevents.pl/hercklekoty
3. Przed biegiem będzie mieć miejsce wspólna rozgrzewka
4. Uroczysta dekoracja zwycięzców na dystansie 400 i 800 m nastąpi o godzinie 11:30

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Trzy pierwsze dziewczynki oraz trzech pierwszych chłopców, w konkurencji na 400 i 800 m zostaną nagrodzone\nagrodzeni na podium.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
-Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.
-Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.
-Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
-Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.
-Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
-Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
-Podanie prawidłowego numeru jest tylko i wyłącznie kwestią bezpieczeństwa
-Podanie prawidłowego maila jest NIEZBĘDNE (proszę sprawdzić przed wysłaniem zgłoszenia dwa razy) i ułatwi to korespondencję na linii ORGANIZATOR – ZAWODNIK
-Szczegółowy harmonogram oraz plan atrakcji zostanie podany 7 dni przed biegiem.
-Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów
-W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
Klaudia Kapica tel. 695 196 497
Marek Witor tel. 607 825 707
lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl
Przed wykonaniem telefonu lub napisaniem maila proszę upewnić się, że odpowiedź nie została
zamieszczona w regulaminie lub na stronie www.mkteamevents.pl
DO ZOBACZENIA NA STARCIE!