REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI


I. Informacje ogólne

1. Zawody „Parkowe Hercklekoty dla dzieci” (zwane dalej również biegiem, wydarzeniem, zawodami) odbędą się 15 lutego roku w Parku Leśnym, w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach (od strony Muchowca – Francuska 180)
2. Zawody „Parkowe Hercklekoty dla dzieci” są częścią biegu VI Parkowe Hercklekoty. W ramach biegu VI Parkowe Hercklekoty odbędą starty na następujących dystansach:
• bieg na 5 km*,
• bieg na 10 km*,
• marsz Nordic Walking na 5 km*,
• biegi dla dzieci.

Biegi dla dzieci odbędą się w sobotę, 15 lutego 2020 r.. Biegi na 5 i 10 km oraz marsz Nordic Walking odbędą się w niedzielę, 16 lutego 2020 r.

* Zasady biegów na 5 i 10 km oraz marszu Nordic Walking zostały opisane w odrębnym regulaminie (zapisy również odbywają się na odrębnym formularzu).

Organizator

3. Organizatorem zawodów jest:
MK TEAM EVENTS Klaudia i Marek Witor SC.
ul. Rzepusa 20 41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234,
REGON: 369086790

4. Współorganizatorem zawodów jest:
STOWARZYSZENIE AKCJA-REAKCJA
ul. Ludowa 3/2 40-770 Katowice
NIP: 6342920103

5. Partnerem i Współorganizatorem biegu jest Urząd Miasta w Katowicach.

Bieg odbywa się pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice, Marcina Krupy.


Kontakt

6. Kontakt do Organizatorów: e-mail: kontakt@mkteamevents.pl

Podstawą kontaktu pomiędzy Organizatorem a Zawodnikiem jest niniejszy REGULAMIN. Wszelkie informacje, które nie zostały zapisane w niniejszym regulaminie, na bieżąco pojawiać się będą w mediach społecznościowych Organizatora lub na stronie: www.mkteamevents.pl
Fan Page Organizatora: www.facebook.com/MKTEAMevents
Facebookowe wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1210914139299098/

II. Trasy

1. Trasa zawodów prowadzi po terenie Parku Leśnego w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.
2. Start i meta znajdują się przy parkingu na ulicy Trzech Stawów, wejście od strony ulicy Francuskiej, za lotniskiem Muchowiec.
3. Dystanse poszczególnych biegów są przybliżone.

Trasy biegów są uzależnione od panujących w dniu biegu warunków atmosferycznych. W przypadku niekorzystnych warunków (np. niebezpieczne podłoże) trasy poszczególnych biegów mogą ulec zmianie.

4. Mapy tras zostaną opublikowane na stronie: www.mkteamevents.pl

III. Informacje ogólne

1. Parkowe Hercklekoty dla dzieci obejmują biegi dla dzieci na następujących dystansach:

– Bieg na około 50 m – brak ograniczeń wiekowych, rodzic wybiera dystans Dozwolona obecność rodzica na trasie, brak klasyfikacji najszybszych zawodników.

– Bieg na około 200 m – brak ograniczeń wiekowych, rodzic wybiera dystans Dozwolona obecność rodzica na trasie, brak klasyfikacji najszybszych zawodników.

START BEZ RODZICÓW:

– Bieg na około 250 m – dzieci do lat 6 (urodzone w roku 2014 lub później)
Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców.
Osobny start dziewczynek i chłopców.
Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

– Bieg na około 500 m – dzieci w wieku 7 – 8 lat (urodzone w latach 2012 – 2013)
Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców.
Osobny start dziewczynek i chłopców.
Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

– Bieg na około 500 m – dzieci w wieku 9 – 10 lat (urodzone w latach 2011 – 2010)
Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców.
Osobny start dziewczynek i chłopców.
Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

– Bieg na około 800 m – dzieci w wieku 11 – 14 lat (urodzone w latach 2006 – 2009)
Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców.
Osobny start dziewczynek i chłopców.
Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

Dystanse mogą ulec lekkiej zmianie i są uzależnione od panujących w dniu biegu warunków atmosferycznych.

2. Biegi dla dzieci odbędą się w godzinach 14:00 – 16:00 w sobotę, w dniu 15 lutego. Szczegółowy harmonogram z godzinami startów poszczególnych konkurencji zostanie opublikowany na stronie www.mkteamevents.pl, najpóźniej 3 dni przed zawodami.
3. W przypadku małej liczby dzieci zapisanych na bieg organizator zastrzega sobie prawo do łączenia biegów.
4. Organizator przypisuje dziecko do odpowiedniego dystansu, zgodnie z rokiem urodzenia dziecka. W biegach na około 50 metrów oraz około 200 metrów bez klasyfikacji wiekowej rodzic wybiera dystans dla dziecka.
5. Bieg na około 50 metrów i około 200 m w asyście rodziców to biegi bez rywalizacji sportowej. Na pozostałych dystansach trzy pierwsze dziewczynki oraz trzech pierwszych chłopców zostanie nagrodzonych na podium.
6. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów.
7. Nagrodzone zostaną następujące kategorie (dystanse są przybliżone):
a) dziewczynki do lat 6 – dystans ok. 250 metrów,
b) chłopcy do lat 6 – dystans ok. 250 metrów,
c) dziewczynki 7 – 8 lat – dystans ok. 500 metrów,
d) chłopcy 7 – 8 lat – dystans ok. 500 metrów,
e) dziewczynki 9 – 10 – dystans ok. 500 metrów,
f) chłopcy 9 – 10 – dystans ok. 500 metrów,
g) dziewczynki 11 – 14 lat – dystans ok. 800 metrów,
h) chłopcy 11 – 14 lat – dystans ok. 800 metrów.

IV. Uczestnictwo

1. W zawodach może wziąć każde dziecko, dla którego rodzic/opiekun prawny:
a. wypełni formularz zgłoszeniowy,
b. dokona wpłaty z tytułu opłaty startowej (w regulaminowym terminie, chyba, że wcześniej zostanie osiągnięty limit zawodników)
c. podpisze oświadczenia w Biurze Zawodów.

2. Formularz zapisów na zawody znajduje się na stronie www.mkteamevents.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl

3. Obowiązuje limit* 500 zawodników na wszystkich czterech dystansach.

*dotyczy zawodników opłaconych w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. (chyba, że limit zawodników zostanie osiągnięty wcześniej)

4. Limity dotyczą zapisanych i opłaconych zawodników (przed dokonaniem opłaty startowej, sprawdź czy nie został osiągnięty limit uczestników).

5. Zapisy są przyjmowane do dnia 7 lutego 2020 r. lub do momentu osiągnięcia limitu. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 11 lutego 2020 r. lub do momentu osiągnięcia limitu uczestników, o którym mowa w pkt. IV.3.

6. W przypadku przekroczenia limitu zapisanych i opłaconych zawodników, kolejne zgłoszenia i wpłaty nie będą przyjmowane. Organizator zwróci opłatę startową zawodnikom, którzy wpłacili po terminie lub po osiągnięciu limitu zawodników, na konto, z którego został dokonany przelew.

7. Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli uczestnik nie został zgłoszony elektronicznie.

8. Przed dokonaniem opłaty startowej proszę upewnić się, że przelew dokonywany jest na prawidłowy numer konta (Bank ING)

Opłata startowa

9. Wysokość opłaty startowej wynosi:
20 zł – płatne do dnia 22 stycznia
30 zł – płatne do dnia 7 lutego
40 zł – płatne do dnia 11 lutego

Przed dokonaniem opłaty, proszę upewnić się, że limit zawodników nie został osiągnięty.

10. Opłatę startową można uiścić na dwa sposoby:
– przy pomocy szybkich płatności Tpay (informacja o dokonaniu płatności pojawi się automatycznie przy nazwisku zapisanej osoby)
– przelewem na konto bankowe w BANKU ING (informacja o dokonaniu płatności powinna pojawić się przy nazwisku zapisanej osoby do 72 godzin od momentu dokonania płatności)

Dane do przelewu:

MK TEAM EVENTS Klaudia i Marek Witor S.C.

numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986

Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Hercklekoty, dystans

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących po 72 godzinach od momentu dokonania przelewu, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres: kontakt@mkteamevents.pl

11. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi do ostatniego dnia miesiąca, w którym został dokonany przelew, pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl Osoby, które dokonają przelewu w dniu 31 stycznia 2020 chęć otrzymania FV powinny zgłosić niezwłocznie organizatorowi (w tym samym dniu). W treści maila proszę zawrzeć dane do wystawienia FV. Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
12. Opłata startowa nie może zostać przepisana na kolejny bieg.
13. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
14. W przypadku chęci zmiany danych na liście startowej prosimy o wiadomość na maila kontakt@mkteamevents.pl Prosimy o informacje, które dziecko należy usunąć z listy oraz dane dziecka, które na liście należy umieścić (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, miejscowość, numer telefonu rodzica/opiekuna, adres mailowy rodzica/opiekuna, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, który będzie odpowiedzialny za dziecko na biegu).

V. Dla zawodników

Pakiet startowy

1. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy + agrafki,
b) odlewany medal wręczany na mecie biegu (po ukończeniu biegu),
c) pamiątkowy gadżet,
d) dyplom w formacie pdf do samodzielnego wydruku, który Organizator wyśle na podany w zgłoszeniu adres mailowy w terminie 7 dni roboczych.

Biuro Zawodów

2. W Biurze Zawodów odbywa się weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, poprzez okazanie dowodu tożsamości dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego.
3. W momencie weryfikacji (tj. odbioru numeru startowego) oraz podczas biegu, jak i po nim, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
4. Biuro Zawodów biegów dla dzieci będzie działać 15 lutego 2020 r. od godziny 10:00. Pakiety startowe należy maksymalnie 30 minut przed planowaną godziną startu.
Szczegółowe godziny startów poszczególnych kategorii wiekowych zostaną opublikowane na stronie www.mkteamevents.pl najpóźniej 12 lutego 2020 r.
5. Biuro Zawodów będzie znajdować się w okolicach startu/ mety. Dolina Trzech Stawów/Muchowiec/Francuska 180.
6. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.
7. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów, nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.elektronicznezapisy.pl Administratorem danych osobowych, które rodzic/opiekun prawny podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie, jest firma ElektroniczneZapisy.pl. Podanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.
2. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej
organizacji biegu VI Parkowe Hercklekoty.
3. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji biegu VI Parkowe Hercklekoty., zapewniają przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi biegu VI Parkowe Hercklekoty będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: ODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu: Przeprowadzenia biegu VI Parkowe Hercklekoty: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek) na czas trwania zawodów, na stronie internetowej Organizatora, prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora na czas trwania zawodów oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.
5. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się rodzica/opiekuna prawnego z Elektronicznezapisy.pl. Rodzic/opiekun prawny może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres kontakt@mkteamevents.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się rodzica/opiekuna prawnego z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
6. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.
7. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zamieszczenie danych dziecka (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach
internetowych, w tym na stronie www.timing4u.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl w celu organizacji biegu VI Parkowe Hercklekoty.
8. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zamieszczenie danych dziecka (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl, www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu organizacji biegu VI Parkowe Hercklekoty.
9. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zamieszczenie danych dziecka (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych.
10. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera imienia dziecka, nazwiska dziecka, miejscowości i nazwy klubu podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.
11. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w celu zamieszczenia fotorelacji z biegu VI Parkowe Hercklekoty na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora.
12. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że rodzic/opiekun prawny nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak rodzic/opiekun prawny nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.
13. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin rodzic/opiekun prawny zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania biegu VI Parkowe Hercklekoty.
14. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zawodnicy biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców, którzy powinni mieć pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby dysponujące dobrym stanem zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której
stroną jest Organizator oraz Rodzic/opiekun prawny.
3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, jednak zmianie może ulec trasa o czym zawodnicy zostaną poinformowani w mediach społecznościowych Organizatora lub bezpośrednio przed startem przez spikera.
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników zawodów.
6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
8. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
9. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem jest niniejszy REGULAMIN, kontakt mailowy kontakt@mkteamevents.pl , Fan Page Organizatora www.facebook.com/MKteamevents , a także facebookowe wydarzenie biegu https://www.facebook.com/events/1210914139299098/

Do zobaczenia na trasie. Załoga MK team