7 SIEMIANOWICKI BIEG ŚWIETLIKÓW – „Sport dla wszystkich i środowiska”

VII Siemianowicki Bieg Świetlików bierze udział we wdrażaniu „Rekomendacji ekologicznych – Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”.

Dzięki temu uczestnicy naszego wydarzenia otrzymają bezpłatne napoje izotoniczne w limitowanej serii aluminiowych puszek Każda Puszka Cenna. Przez cały czas trwania wydarzenia będziemy prowadzili zbiórkę pustych puszek, zachęcając uczestników do właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami i przekazując je do recyklingu. Korzystając z „Rekomendacji Ekologicznych” planujemy ograniczyć wpływ naszego wydarzenia na środowisko.

Przedstawiciele projektu „Sport dla wszystkich i środowiska” i firmy Krynica Vitamin będą nas wspierali w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Animatorzy Projektu Każda Puszka Cenna będą zbierali puste puszki do specjalnych plecaków.

Poza tym zorganizują CANMAGEDON, czyli autorski tor przeszkód. Jest to test na wytrwałość, który uczy przekraczania własnych granic w stosowaniu się do selektywnej zbiórki puszek aluminiowych. Każda z przeszkód odnosi się do jednego z etapów recyklingu puszki aluminiowej.

CANMAGEDON jest wyzwaniem czasowym – na końcu znajduje się specjalny przycisk do zmierzenia swojego czasu. Dla najmłodszych będzie dostępna dmuchana bramka piłkarska. Będą mogli sprawdzić umiejętności w strzelaniu bramek, przy czym w tym przypadku będą celować piłką do otworów w puszkach.

Projekt „Sport dla wszystkich i środowiska” obejmuje opracowywanie wytycznych w zakresie zrównoważonych ekologicznie wydarzeń sportowych. W jego ramach planowane jest wsparcie w 4 krajach minimum 120 wydarzeń sportowych, których organizatorzy zastosują elementy „Rekomendacji ekologicznych”.

W połowie 2023 roku zebrane doświadczenia opublikowane zostaną w formie 8-10 najlepszych praktyk.

Projekt „Sport for All and the Environment” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (nr referencyjny projektu 622949-EPP-1-2020-1-PL-SPO-SSCP). Więcej informacji na www.sforae.eu.

Napoje izotoniczne Każda Puszka Cenna wyprodukowała firma Krynica Vitamin, która jest producentem napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych na zlecenie marek i sieci handlowych.