PLAN BIURA ZAWODÓW

Zapoznajcie się z planem biura zawodów. Powinien on nieco rozładować kolejki po obiór pakietów startowych.

Read More